Mobilna protetika

Mobilna zubna protetika

Što je mobilna protetika?

Ukoliko nije moguće napraviti fiksni ili polufiksni protetski rad iz bilo kojeg razloga, jedino što nam preostaje je mobilna proteza. Mobilne proteze dijelimo na potpune (totalne) i djelomične (parcijalne), a objema je zajedničko to da ih se može vaditi.

Iako predstavljaju solidno rješenje u slučajevima kada Vam nedostaje jedan ili više zuba, mobilne proteze trebale bi biti zadnja opcija zbog lošije čvrstoće i stabilnosti od fiksnih i polufiksnih protetski radova.

Naši pacijenti su rekli...

Pozdrav,
Ja sam Michele Pizzolante, vaš pacijent koji Vam je veoma zahvalan na obavljenom zahvatu. Zadovoljan sam postignutim rezultatom. Sretan sam što imam zube, a osjećaj je kao da su pravi. To je zbilja prednost u životu.
Zasigurno ću, kao i do sada, preporučivati Vašu ordinaciju svima.
Zahvaljujem na ozbiljnom pristupu.

Michele, Lecce

ZATRAŽI PONUDU